Ønsker at flere skal benytte de lokale bedriftene

Hos Atrium Frisør og Velvære på Halmstad er juleklippen godt i gang, likevel så ønsker de at flere var klar over hvilke flotte butikker som fins i nærmiljøet.