Halvparten av togsetene stenges av

Av

Vy er i gang med å merke halvparten av setene om bord på togene med merkelappen «Takk for at du ikke benytter dette setet». Lappene skal sørge for god nok avstand for dem som må ta toget.