Så mye skal folk i Østfold bruke på julehandelen

KOSTER: Vi bruker mer penger i julehandelen enn ellers.

KOSTER: Vi bruker mer penger i julehandelen enn ellers. Foto:

På landsbasis bruker vi tilsammen 23 prosent mer penger på desember-handelen enn vi gjør ellers.

DEL

For noen bransjer er desember-handelen helt avgjørende, og leketøybransjen henter nesten en fjerdedel av årsomsetningen i desember. For gullsmeder, bokhandlere og urmakere er desember-omsetningen over dobbelt så høy som i andre måneder.

Når det gjelder julehandel fra norske nettbutikker har den økt voldsomt de siste tre årene, med mer enn 30 prosent vekst i november og desember, og en årlig vekst på nesten 10 prosent på landsbasis. I tillegg kommer handelen fra utenlandske nettbutikker.

Fraktstatistikk fra NHO Logistikk og Transport viser at utviklingen i transporterte pakker i Norge, fra både norske og utenlandske avsendere, har vokst med nærmere 50 prosent i årets siste kvartal fra 2015 til 2019. Dette gjenspeiler netthandelens sterke vekst i julehandelmånedene, og kan gi en indikasjon på sterk vekst også fra utenlandsk netthandel, skriver NHO Service og Handel i en pressemelding.

November puster desember i nakken

Black Friday er en viktig årsak til at mye av handelen flyttes til november. Om utviklingen fortsetter bruker vi snart like mye penger på varehandel i november som i desember, og de tre siste årene har novembershoppingen økt fra 45 prosent til 48 prosent av totalt forbruk på varehandel i årets to siste måneder.

For netthandel har trenden vært enda sterkere, hvor over seks av 10 kroner forventes brukt i november mot fem av 10 kroner i 2016, sannsynligvis mye takket være Black Fridays økende betydning for netthandelen.

Østfoldinger bruker minst

Bryter vi ned tallene i NHO-analysen på fylkesnivå ser man at østfoldinger kommer til å bruke minst penger på årets julehandel med 9.818 kroner. Akershus topper lista med 12.587 kroner, tett etterfulgt av Vestfold med 12.302 kroner.


Artikkeltags