Håper å lansere nytt boligprosjekt i Son i 2021

Boligprosjektet på Ørajordet i Son har vært planlagt siden 2017. Nå letter boligutvikleren litt på sløret og har samtidig et annet prosjekt å vise til.