Er det greit å bruke svimlende høye summer på en lite fornuftig sykkelvei selv om Moss kommune ikke behøver å kreve inn pengene av oss mosseborgere? Staten betaler og krever at pengene skal gå til det nasjonale sykkelveinettet for E6. Det er tydligvis ikke aktuelt å bruke pengene på andre sykkelveitiltak med bedre ballanse i nytte/kost prinsippet. Må det være slik at prosjektene til statens samferdselsorganer i mossedistriktet må være helt vanvittige både i kostnad og i prosjektering? Kan ikke vi mosseborgere via politikerne påvirke slik at vi får bedre løsninger for oss i Moss og ikke prioritere statlige behov gjennom Moss?

Nå anslår man at de ca 1,2 kilometer sykkelvei vil koste minimum 236 millioner kroner! Det er faktisk 126 millioner mer enn man anslo bare for bare 2 år siden! I 2015 skulle det bare koste 70-80 millioner, men nå er bare prosjekteringen på hele 20 millioner...

Pr meter blir det altså antakeligvis hele 197.000,- pr meter dersom lengden på sykkelveien nå er beregnet litt lengre. Dersom den er like kort som før blir prisen pr meter hele 236.000,- pr meter. Min påstand er at dette er så hinsides mye penger at istedenfor å bygge dette kan pengene settes på høyrentekonto og med dagens lave rente og gi en avkastning som finansierer karbonfri transport for syklistene i all fremtid for samme strekning. Det kan være transportmidler som drosje med sykkelstativ eller spesialbuss for syklister hvert 10’nde minutt i rushtidene. Hvilken avskastning må til for å få dette til? Nesten ingen ting! Bare 1,5 % rente vil gi mer enn 3,5 millioner hvert år til slike gode tiltak!

Vårt ønske og mål er flest mulig gode og funksjonelle sykkelveier som er en glede å bruke!

Hvordan blir det for oss å ha en sykkelvei tett på innfartsveien som sannsynligvis kommer med 4-felt om ikke lenge? Jeg er syklist og ønsker ikke å sykle langs trafikk som støver, forurenser og støyer når det finnes alternativ. Noe av det verste jeg vet er å ligge etter trafikk og særlig vogntog som drar opp helseskadelig finstøv som jeg må bruke egne lunger til å filtere bort.

Vi har to koselige alternative sykkelruter. Den ene er gjennom rolige Moss sentrum og videre gjennom Verket til Tigerplassen. Den andre går langs Vansjø til baksiden av Mossehallen og videre over Mosseelva gjennom en skogsteig til Brannstasjonen deretter enkelt videre til ulike deler av Moss nord.

Miljøpartiet påstår at det er helsegevinst i å anlegge denne sykkelveien. Det er en merkelig påstand når det er langs en så traffikert vei og det allerede finnes mye bedre sykkelalternativer for helsa vår! Som syklister og gående blir vi allerede eksponert for høye svevestøvverdier andre steder i byen, som langs rv 19, og trenger ikke enda større eksponeringer langs innfartsveien som i tillegg har en økonomisk kostnad uten sidestykke.

Det finnes mange alternativ for bruk av pengene til sykkel- og gangveier. Dersom det må brukes til sykkelveinett i forbindelse med E6, så lag en egen tunell med gang-/sykkelvei gjennom fjellet ved Mosseporten og videre mot Våler. Eller helst få laget trygg og sammenhengede sykkelvei til Larkollen.