Det dreier seg om tett oppunder én million kroner i driftstilskudd for 95 akuttplasser ved hotellet i 27 dager fra 21. mars til 18. april i vår.

Dette skulle aldri ha vært utbetalt, fordi offentlig godkjenning for å bruke hotellet til akuttinnkvartering ikke forelå før 19. april.

Regionleder Ole Valen i Hero Mottak opplyste til Moss Avis i mai at mottaksplassene ikke ble tatt i bruk før offentlig godkjenning forelå.

Har stilt et nytt spørsmål

Erlend Wiborg (Frp) brakte saken fram i lyset gjennom spørsmål på Stortinget 26. april. Spørsmålet ble besvart av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) 6. mai.

Siden har både Wiborg og Moss Avis hatt problemer med å få fyllestgjørende svar på våre spørsmål til Mehl, UDI og Hero.

LES OGSÅ: Reagerer kraftig på millionavsløring i Rygge Hotell-saken: – Et svare kaos!

Wiborg sendte fredag 17. juni inn sitt fjerde spørsmål på Stortinget om saken:

«Hvilke ulike årsaker lå til grunn for at det tok noe tid før UDI fikk sendt tilbakebetalingskravet for feilutbetaling i forbindelse med asylmottaksdriften ved Rygge Hotell?»

Har betalt tilbake

Hero ba for to uker siden UDI om de kunne få slippe å betale tilbake alt. I forrige opplyste derimot UDI til Moss Avis at de ville kreve tilbakebetaling for alle 27 dager.

Onsdag formiddag denne uken orienteres Moss Avis av regionleder Ole Valen i Hero Mottak:

«Vi vil gjerne informere dere om at saken om akuttinnkvartering Rygge nå er avsluttet fra vår side. Det har ikke vært noen konflikter mellom oss og UDI i denne saken. Vi har hatt en ryddig og god dialog mellom oss, som nå er endt med at vi har betalt tilbake det vi har fått utbetalt for mye for mars og april.»