Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2018 oppfordret nordmenn til å ha beredskapslager hjemme.

I vår viste en undersøkelse at bare én av fire hadde fulgt oppfordringen.

DSB mener man bør være rustet til å klare seg selv i minst tre døgn. Uansett risikobilde i øyeblikket bør man alltid ta høyde for at uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at boligen mister strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Ni liter vann per person, holdbar mat, varmekilder og eventuelle medisiner inngår i beredskapslageret. Les mer på dsb.no

Les også

Egil (37) har kriselageret klart: – Alle bør tenke gjennom hvordan de skal klare seg i minst tre dager uten strøm, vann eller viktige varer

Les også

Bli med inn i byens største tilfluktsrom: – Det er vurdert som høyest risiko for eventuelle angrep i tettbebygde strøk

Les også

«Med vind på 25 m/s, trefall, stengte veier og snøstorm på hytta fikk jeg testet egen beredskap»

Les også

Alle skulle ha egen gassmaske. Det ble en gullgruve for mossebedriften