Har du lagt merke til hvordan landskapet har endret seg under brua?

Tidligere var det ikke mye spennende å se under Mosseelva bru, men nå er en flott tursti i ferd med å etableres.