Det gjør de ikke. Og selv om både kommunen og fylkeskommunen nok gjør så godt de kan med å rette opp i feil og mangler, er de faktisk helt avhengig av at folk melder fra om feil også. Derfor er det på sin plass å minne folk på hvordan de kan gjøre nettopp det.

Selv har undertegnede akkurat varslet fylkeskommunen om at store deler av Helgerødgata nedenfor Gimlekrysset ligger i stummende mørke både morgen og kveld og kanskje det skumleste av alt; at to fotgjengeroverganger på samme strekning ikke er opplyst i det hele tatt. Så er det bare å krysse fingrene for at det blir lys – før det skjer en ulykke.

Meld feil selv

Har du også har oppdaget mørke strekninger eller andre feil og mangler du har ønsket å si fra om på veiene? Da er det altså bare å gå inn på nettsidene til Viken fylkeskommune eller Moss kommune.

Til Viken melder du enkelt fra om feil på fylkesveier via Viken fylkeskommunes tjeneste «Meld inn feil på fylkesvei» på deres nettsider. Der minner de for øvrig om du må ringe 175 dersom det dreier seg om en trafikkfarlig hendelse på vei som krever rask behandling.

Det samme gjelder for de kommunale veiene der kommunens digitale Meld ifra-tjeneste er et utmerket verktøy for å gjøre nettopp det, melde fra om manglende lys. Og det er ikke bare ikke-fungerende gatelys som du kan si fra om. Via nettsidene til Moss kommune på siden «Meld ifra» kan du varsle om alle typer feil og mangler du observerer på vei, vann, avløp, renovasjon, gatelys, parkering, parker, torg, friluftsområder og forurensning i Moss kommunen.

Og best av alt; her kan du også se hvilke saker som allerede er meldt inn.

Tilbakevendende problem

Kommunen understreker at de behandler henvendelsene i normal arbeidstid og minner om at dersom folk skulle oppdage noe som er akutt fare for liv og helse, så må de kontakte nødetatene.

Det er slett ikke første gang Moss Avis omtaler mørklagte gater i Moss. I september i fjor skrev Moss Avis flere saker om manglende gatelys ved flere av byens overganger.

– Vi jobber intensivt. Vi jobber mye med lys nå, sa prosjektleder elektro i Moss kommunes vei, vann og avløps-avdeling, Torbjørn Moe til Moss Avis. Da var årsakene til at lysene ikke fungerte alle steder både strømkrise, gammelt nett, og at alle lys skal over til LED.

– I sentrum er årsaken at vi jobber med å oppgradere. Kommunen har en bestilling inne nå på 180 nye armaturer, som alle skal brukes i sentrum, sa han da. Det viste seg at det skulle drøye lenge før alt var på plass.

Moss Avis skrev sist om gatelysene i sentrum i desember. Da sa Frank Syversen, enhetsleder for kommunalteknikk i Moss kommune at gatelys-problematikken i sentrum ikke hadde noe med strømpriser å gjøre, men mangel på materialer og kapasitet hos entreprenørene som arbeider intensivt med akutte forhold innen belysning og til slutt spilte også været en stor rolle.

Ellers minner redaksjonen alle myke trafikanter om å finne fram refleksen.

LES OGSÅ: