– Vi utvider fristen fordi det ikke har kommet inn noen søknader til kulturstipend, sier leder i hovedutvalget for kultur, aktivitet og inkludering i Moss kommune, Øivind Tandberg-Hanssen.

Kun ett forslag til hvem som fortjener kulturprisen har kommet inn. Ifølge Tandberg-Hanssen er det forslaget imidlertid godt.

– Det har alltid vært sånn at man må «mase» litt for at folk skal sende inn forslag. Fristen er tidligere enn det den har vært før. Både fordi vi endret vedtektene i januar og fordi det siste møtet i utvalget før jul er 24. november, skriver han i en mail til Moss Avis.

Ny frist for å søke om kulturstipend er nå satt til 1. november. Både kulturprisen og kulturstipendet er på 30.000 kroner.