Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke lært noe av #metoo

Artikkelen er over 2 år gammel

LESERBREV Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringspartiene stemmer ned tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet på Stortinget. Regjeringen må slutte å være en bremsekloss i arbeidet mot seksuell trakassering, og heller støtte forslagene våre med tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

Rødt tar kvinners historier på alvor og mener at #metoo må følges opp med politiske tiltak. Vi stilte en rekke forslag mot seksuell trakassering i fjor. Da fikk vi blant annet flertall for lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Det var en viktig seier, men tiltak rettet direkte mot arbeidslivet er også nødvendig.

Det er like mange som blir utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet som på byen, likevel har ikke regjeringen gjort mye for å stoppe seksuell trakassering i arbeidslivet. Arbeidet mot seksuell trakassering må styrkes i HMS-arbeidet, gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter. Arbeidsgiver har en avgjørende rolle for å forhindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi mener arbeidsmiljøloven må presisere at arbeidet mot seksuell trakassering inngår i ansvaret arbeidsgiver har for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det tydeliggjør arbeidsgivers plikt, og vil ha forebyggende effekt.

Det er bra at arbeidsgiver har plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen etter likestillings- og diskrimineringsloven. Men i tilfeller der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten og er kjent med at ansatte er særlig utsatt, kan det framstå som urimelig at arbeidsgiver ikke kan gjøres ansvarlig for forsømmelse av denne plikten. Vi vi vil at regjeringen skal utrede lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på arbeidsgivers plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering.

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at 123 000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på jobb én eller flere ganger i måneden. Når så mange blir seksuelt trakassert på jobb trengs politiske tiltak. Rødt foreslår derfor å sette ned et offentlig utvalg og gjennomføre en nasjonal omfangsundersøkelse som kartlegger seksuell trakassering i arbeidslivet, undersøker hvilke faktorer som påvirker faren for trakassering og foreslår tiltak som minsker denne risikoen.

Både studier, oppropene og hele #metoo-bevegelsen viser at seksuell trakassering er et utbredt samfunnsproblem. Det samfunnsproblemet blir ikke borte av seg selv. Vi trenger politiske tiltak mot seksuell trakassering. Forslagene har bred støtte blant dem som jobber med likestilling, diskriminering og rettsvern for kvinner, og i fagbevegelsen. Nå må regjeringspartiene gå fra hashtag til handling.

Kommentarer til denne saken