– Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region Sør.

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

De ti nye fredningsområdene er Løperen og Kvernskjær i Hvaler kommune, Rauerfjorden i Fredrikstad kommune, Mossesundet i Moss kommune, Son i Vestby kommune, Mulodden i Holmestrand kommune, Karslvikodden i Tønsberg kommune, Sandefjordsfjorden i Sandefjord kommune, Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune, Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune og Fladholmen i Sola kommune.