I en kronikk i Moss Avis 4. januar kan det virke som om journalist Espen Vinje ønsker seg tydelige politiske mål for Moss Lufthavn Rygge. Det skal vi selvfølgelig gi. Moss Lufthavn Rygge stod på sakslisten i forrige formannskapsmøte. Det er bred politisk enighet om hva kommunen ønsker.

Flyplassen eies av staten gjennom Forsvaret. Det private driftsselskapet Rygge sivile lufthavn AS fikk nye eiere i 2017. Thon og Orkla solgte selskapet til Jotunfjell Partners. Jotunfjell er en solid eier med tydelige ambisjoner om sivil luftfart på Rygge. Planen til Jotunfjell var først å inngå nødvendige avtaler med flyselskaper i 2018 slik at flyplassen kunne åpne i 2019. Moss Avis har tidligere formidlet at disse planene dessverre er forskjøvet med ett år.

Rygge kommunes rolle er først og fremst reguleringsmyndighet. Vi ønsker sivil luftfart velkommen og vil ikke ta initiativ til omregulering til annen virksomhet. Politisk ledelse er i kontakt med Jotunfjell og ønsker å legge til rette for aktivitet. Dette gjorde formannskapet nylig ved å redusere belastningen med eiendomsskatt frem til ny drift er etablert.

Vi er enige med Vinje i at eksisterende infrastruktur må utnyttes før det bygges nye rullebaner på Østlandet. Vi jobber systematisk i de ulike partiene med gjennomslag for dette. Dersom private aktører ikke lykkes på Rygge, må vi arbeide for andre løsninger. Foreløpig heier vi på Jotunfjell.