Har sendt inn ny søknad – slik forsøker de å få huset godkjent av kommunen likevel

Selv med endringene de nå søker om for Brevikveien 7 i Son, er leiligheten for stor. Både kommunen og fylkeskommunen er negative.