Prosjektet skal se om biomarkører i spytt kan forutsi en forverring av kols før forverringen faktisk inntreffer, og skjer i samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge, Horten, Nedre Eiker og Skien kommuner, Sensovann AS og Langsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Det er Moss kommune som eier prosjektet, og godkjennelsen fra Regional komite for medisinsk og Helsefaglig forskningsetikk (REK) og Senter for forskningsdata (NSD) var i havn i oktober, og da kunne prosjektet settes i gang.

Prosjektgruppen er sammensatt av kommuneoverlege, enhetsledere og en arbeidsgruppe bestående av ansatte i hjemmebaserte tjenester.

- Vi har fått i oppgave å levere inn et gitt antall prøver, og Moss og Horten skal ta prøver fra 12 respondenter hver, sier Nina Løkkevik, leder av arbeidsgruppa i hjemmebaserte tjenester.

Forskningsprosjektet er banebrytende.

- Resultatene skal brukes til å utvikle en sensor og en analyseenhet som ved hjelp av spytt kan indikere forverring slik at personen med kols kan ta nødvendige forhåndsregler, justere eller endre medisinering og unngå sykehusinnleggelse. Det ville vært fantastisk. Men i første omgang skal vi øke kunnskapen, sier Løkkevik.

Prosjektet avsluttes høsten 2022.