Har vi råd til å legge ned Fontenehuset?

Av
DEL

KRONIKK Fontenehuset drives i utgangspunktet med 50 prosent tilskudd fra kommunen som genererer tilsvarende tilskudd fra staten. Helt konkret er derfor en krone tjent også en krone tapt i Moss kommunes tilbud til mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Utvider vi perspektivet vi vil vi se at andre lovpålagte tjenester på sikt vil øke. Har vi råd til det?

I motsetning til psykiatrien driver Fontenehuset med egenstyrt rehabilitering. Dette innebærer at alle kan være seg selv og alle bidrar i forhold til Fontenehusets tilbud og drift. Vi har lest alle suksesshistoriene og vi vet derfor at det er nettopp det å kunne styre sin egen tilværelse som gjør at flere har kommet seg tilbake i arbeidslivet eller utdanningsforløpet. På Fontenehuset bygger de hverandre opp, ser hverandres ressurser og heier hverandre frem. Har vi råd til å kutte et så effektivt tilbud?

Vi vet at bedrifter ofte er skeptiske til å ansatte folk som har «hull i cv’n». Men vi vet også at her i Moss har lokale aktører flere ganger uttalt at i samarbeid med Fontenehuset har fordommer blitt brutt ned. Det er en ekstra trygghet for både de som skal ut i jobb og de som skal ta imot at terskelen for kontakt er så lav og nær. Har vi råd til å kutte noe som gjentatte ganger viser så mye samfunnsmessig bærekraft?

På Fontenehuset møter vi også de som ikke lenger mottar tjenester fra kommunen, fordi de har fått et nytt liv. Tiden regnes i «før og etter Fontenehuset». Man møter de som igjen har startet en utdanning de ramlet av og de som ikke trodde de kunne, men som oppdager at de på en eller flere måter vil kunne klare å nærme seg eller komme ut i arbeidslivet. Skal vi ta oss råd til at de heller skal bruke tiden sin i et ellers sterkt presset psykiatrisk tilbud, psykisk helsehjelp, et økende behov for å oppsøke NAV og ikke minst fastlegene for hjelp?

I «Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025» som har en nullvisjon i forhold til selvmord, trekkes kommunenes sentrale rolle frem. Analyser viser at svært mange oppsøker primærhelsetjenesten i forkant av et selvmord, og regjeringen anbefaler alle kommuner å utarbeide en plan for forebygging av selvskading og selvmordsforsøk. Har kommunen «råd» til å rapportere på en slik plan at et av tiltakene gjort er å legge ned et samfunnsnyttig tilbud? I forbindelse med Ari Behns selvmord var svært mange av oss samlet i fakkeltog for å sette fokuset på psykisk helse, og sende vår omtanke til alle som sliter. «Det finnes hjelp» ble det sagt fra mange hold. I kirken holdt flere politikere appell. Det er vanskelig å se at å kutte støtten til Fontenehuset er et signal i tråd med varmen fra alle faklene.

Ensomhet er uttalt å være en folkehelseepidemi. Mange på Fontenehuset kommer fra den dypeste ensomhet til et sted hvor man blir sett. Verdensdagen for psykisk helse, som er 10.oktober og markeres over hele landet hadde i år tema #spør. Målet er at vi alle skal strekke oss i forhold til å spørre mer hvordan det går med akkurat deg. Men hvis møteplassene for de som allerede har erkjent og uttalt at livet er tøft blir borte, hvor skal man da spørre hvordan det går?

En trivselsundersøkelse på Fontenehuset viser at 91% opplever å ha fått økt livskvalitet. Gjennom hele 2020 har over 50% av medlemmene vært inkludert i arbeid eller studierelatert virksomhet. Det er en opplevelse å være samfunnsmessig produktiv og en sosial ressurs. Det leves i nuet og det legges mål for fremtiden. Gjennom Fontenehuset bygges nettverk som også bærer frukter på fritiden. Har vi råd til å kutte arenaer som skaper så livsforsterkende bånd?

Slik vi kjenner politikerne i Moss er det vanskelig å se for seg at forslaget om å takke nei til drøye fem millioner (Fontenehuset bruker sine ressurser til også å søke støtte andre steder) for å spare ca. to millioner vil gå gjennom. Det er likevel en trussel som ligger der i dag. En trussel som klart skaper utrygghet. En oppfordring sendes med dette til politikere i Moss om å så raskt som mulig si høyt at «nei, dette har vi ikke råd til å vedta».


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken