Moss Arbeiderparti står fast ved vedtatt jernbaneløsning og stasjonsvalg. Vi har hele tiden ment at det er viktig med en sentrumsnær stasjonsplassering, og det får vi nå. Moss jernbanestasjon vil bli et viktig knutepunkt for innbyggere og pendlere i vår region.

Avtaler er signert og arbeidet er i gang. Hadde vi ikke kommet så langt i prosessen, kunne det ha fått store konsekvenser for oss. Signalene fra jernbanedirektoratet i sommer var nemlig at utbygging av nye jernbanestasjoner i byene ikke skulle prioriteters. Flere partier går til valg på at de ønsker en alternativ utredning når det gjelder jernbanen. En ny runde med utredning av alternative løsninger vil i beste fall medføre utsettelser og økte kostnader, og i verste fall full stans; - det ønsker ikke Arbeiderpartiet. En omkamp så langt ute i prosessen vil dessuten trolig bli stoppet av statlige myndigheter. Jeg tror de fleste av våre folkevalgte egentlig er klar over dette.

Moss Arbeiderparti vil flytte dagens ferjeleie sørover til nye Moss stasjon. Det har vi programfestet. Nøyaktig plassering av ferjeleie og valg av korridor for Rv 19 utredes nå for å finne løsninger til beste for både transport og byutvikling. Fagfolk, folkevalgte og befolkning må alle delta aktivt i utredningsprosessen slik at vi sammen sikrer at alle forhold blir godt belyst før beslutninger fattes. Hvorvidt vi lander på en sørgående- eller en nordgående korridor er det for tidlig å si noe om, men en ting er vi sikre på: ferjetrafikken må bort fra sentrum av byen vår.

Det er vanskelig å snakke om løsninger på Rv 19 uten å nevne finansiering. Det varsles allerede nå innstramminger fra Regjeringen når det gjelder store samferdselsprosjekter rundt om i Norge, og en fullfinansiering fra staten er neppe realistisk. Vi må derfor belage oss på å finne en god del penger lokalt. Moss Arbeiderparti har programfestet at vi ikke vil ha bomstasjoner, hverken i eller rundt Moss. Bompenger rammer urettferdig og vi ønsker derfor å utrede alternative ordninger.

Havneutviklingen må sees i sammenheng med plassering av ferjeleiet og korridor for Rv 19. Moss havn har gjennom etableringen av innlandshavna synliggjort at man er i stand til å finne gode, fleksible løsninger for videre drift innenfor rammene satt i reguleringsplanen. Havna vil klare seg med langt mindre areal enn det som ble lagt til grunn i 2016. Havnas rolle og betydning for næringsutviklingen og verdiskapingen i Mosseregionen er udiskutabel.

Moss Arbeiderparti har over tid kjempet for de endringene vi nå ser er i gang. Vi skal fortsette å kjempe for helhetlige, smarte løsninger og, ikke minst, for fortsatt god framdrift.