Hele Melløs har sunket med 2–3 centimeter i løpet av få år

Hele Melløs-området, fra stadion til sjøsiden av Dyreveien, sank med 2–3 centimeter fra våren 2016 til høsten 2019.