Helga Johanne Hansen (49) er tilsatt som ny virksomhetsleder for oppvekstområdet Saltnes, som består av Spetalen skole og Saltnes barnehage. Tidligere har hun jobbet som rektor ved Sandesundsveien skole i Sarpsborg, men er nå klar for å begynne i Råde i oktober.

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med skolen og se skolekulturen de har i Saltnes. Jeg er vant til å jobbe veldig tett med både personal og foresatte, så det blir veldig spennende å begynne og bli kjent med dem som bor der, sier Helga.

Mye erfaring

49-åringen forteller videre at hun har lang erfaring i skolen, har utdanning som lærer og tilleggsutdanning innen ledelse og tverrfaglig psykososialt arbeid.

– Når man jobber i skolen er man i en posisjon der man kan utgjøre en unik forskjell for hver enkelt elev. Det er både skremmende alvorlig og fantastisk flott.

– Man har et stort ansvar når man jobber i skolen, man er med på å forme fremtiden til barn og unge, sier hun til Moss Avis.

Hansen, som nå jobber som rektor på en stor sentrumsskole i Sarpsborg, er spent på å se forskjellene og de nye utfordringene hun vil møte på.

– Noe av det som er spennende med oppvekstområde Saltnes er at det inkluderer både grunnskole og barnehage. Det er fint at man har muligheten til å sikre overgangen fra barnehage til skole. Jeg er veldig opptatt av livsløpsperspektivet og at alle skal føle seg sett og oppleve mestring i skolen.

Spent på nærmiljøet

Hansen har vokst opp på et småbruk i gamle Tune kommune, som nå er en del av Sarpsborg. Da hun var liten hadde bestefaren hytte på Oven og foreldrene båtplass på Saltholmen.

Hun har mange fine minner fra Saltnes og kjenner området utenfra, men gleder seg nå til å bli kjent med nærmiljøet på en ny måte.

– Tidligere er jeg vant til å også jobbe tett med de ulike virksomhetene i nærheten. Det er viktig at man har et helhetlig oppvekstmiljø og at man har forbindelser i lokalmiljøet. Jeg gleder meg til å begynne, avslutter Helga.