Gå til sidens hovedinnhold

Helse og mestring tar situasjonen på alvor!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La meg først og fremst si at politikerne i Helse og mestrings utvalget tar oppblomstringen av korona smitten og andre luftveisinfeksjoner på alvor. I et debattinnlegg setter fastlege Morten Dag Nilsen spørsmålstegn ved dette.

Politikerne i Hovedutvalg for helse og mestring er i denne ukes møte blitt informert om situasjonen rundt avviklingen av korona legevakt og økende korona smitte i kommunen. Korona-legevakten var interkommunal samarbeid, nedleggelsen av denne var planlagt og forberedt lenge. Legevakten var lite besøkt den siste tiden og avgjørelsen om avvikling ble tatt etter vurderinger fra helsefaglig ekspertise. Ordinær legevakt ble umiddelbart oppbemannet og nye rutiner innført.

Dette er informasjon som har vært tilgjengelig for oss i utvalget. Som politikere innen helse, følger vi situasjonen nøye. Vi har i hele pandemien vært tett på utviklingen og vi har også fulgt fastlegene situasjon i kommunen nøye, både med orienteringer og vedtak. Vårt siste vedtak gir flere millioner mer til årlig drift av fastlege ordningen i kommunen.

I innlegget velger Morten Dag Nilsen og sitere undertegne fra en sak i MA . - at jeg ikke ser behov for et ekstraordinært møte om dette temaet nå og at jeg ser for meg at saken eventuelt kan behandles på nyåret.

Det jeg her svarer ut er ikke om vi tar situasjonen på alvor. Jeg svarer heller ikke på om avbøtende tiltak eller en kommunal luftveispoliklinikk er nødvendig. Dette vi være en løpende vurdering.

La meg forklare hva jeg utaler meg om. I denne saken ble jeg oppringt av avisen og ble bedt om en uttalelse om en sak som var ukjent for meg. Saken dreide seg om lege Adnan Majeed som tilbød seg å starte en luftveispoliklinikk omgående, som et tilbud til kommunen. Om dette skulle være i kommunal eller privat regi og hva tilbudet i detalj innhold kunne ikke journalisten svare meg på. Det blir umiddelbart en del spørsmål som melder seg. Jeg har heller ikke i skrivende stund sett tilbudet.

Om tilbudet skulle være i kommunal regi må man anta at kommunen ville bli bedt om å stille med midler til sykepleiere i bemanning av en klinikk i tillegg til penger til leie av tilleggsareal. Hovedutvalget ville ikke hatt mandat til å avgjøre en slik sak uten at det framlegges en sak med faglig anbefalinger i tillegg til administrativ behandling. Saken ville måtte sendes til formaskapet for endelig godkjenning fordi vedtaket ville ha betydelige økonomiske følger. Derimot ville Administrasjonen kunne igangsette umiddelbare tiltak, slik den gjorde med korona legevakt i mars i fjor.

Om klinikken skulle driftes privat ville man måtte ta hensyn til de pasienter som ville mistet sitt tilbud, slik de har i dag, fordi fastlegen vill tred ut av sitt vanlige virke som fastlege og inn i en rolle hvor pasienter med luftveis problematikk ville blitt favorisert. Dette ansvaret har kommunene gjennom forskrift om fastlegeordningen.

Moss kommune har i disse dager utvidet kontakt med legene i kommune gjennom Legenes samarbeids utvalg. Det er dialog mellom kommunelege, legeforeningen det politiske og det administrative i kommunen. Om en det skulle bli en konsensus om at en luftveispoliklinikk må opprettes og at et vedtak i Helse og mestrings utvalget må fattes fordi saken skal behandles politisk og ikke administrativt. I den situasjon - Ville vi omgående innkalt til et ekstraordinært utvalgsmøte, la det ikke være den minste tvil.

Kommentarer til denne saken