– Dette er kjempealvorlig, og jeg hadde forventet tydeligere tiltak fra regjeringen. Politikken virker ikke. Den er tåkete og tom, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Følger ikke opp
 

Av alle de 3.864 utlyste stillinger i helseforetakene fra februar til september i år er bare 47 prosent heltidsstillinger. 45 prosent er deltidsstillinger og 8 prosent er uspesifiserte, viser en undersøkelse som medieanalysebyrået Retriever har gjort på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Sykehusene følger verken opp helseministerens anmodning eller sin egen hovedregel om at stillingene skal lyses ut som heltidsstillinger, konstaterer forbundsleder Eli Gunhild By i NSF overfor ANB.

Svaret holder ikke

Nicholas Wilkinson er bekymret. Han har bedt helseminister Bent Høie svare på hva som gjøres for å sikre at arbeidet organiseres slik at det er mulig å stå i en heltidsstilling og hva som blir gjort for å skape en heltidskultur i helsevesenet.

– Alle helseforetakene har som hovedregel at medarbeidere skal være ansatt i faste stillinger, og at alle stillinger skal utlyses som heltidsstillinger. Dette forventer jeg at helseforetakene og de regionale helseforetakene følger opp, skriver Høie i et svar til SV-politikeren.

Politikken virker ikke. Den er tåkete og tom.

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant (SV)

Svaret holder ikke for Wilkinson. Av tiltakene som SV foreslår for å få opp likestillingen, trygge jobbene i helseforetakene og forbedre helsetilbudet, er innstramninger i arbeidsmiljøloven ett av dem. De to andre er å ansette faste vikarer og bevilge mer penger for å øke stillingsprosenten til deltidsansatte og få flere i en helsejobb.

Saken fortsetter under bildet.

Må tas opp i møter

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) synes undersøkelsen kan brukes som dokumentasjon når Høie skal i møter med styrelederne og toppsjefene ved helseforetakene.
 

– Det er naturlig å bruke denne undersøkelsen så lenge Høie har vært så tydelig, sier han.

– Samtidig må vi anerkjenne at ikke alle ønsker å jobbe fulltid. De som vil det, skal få lov, men det skal verken stimuleres til å jobbe deltid eller være til hinder for dem som vil jobbe fullt, føyer Stensland til.

– Deltidsstillinger er et kjent problem, men at det fremdeles gjøres i dette omfanget, er oppsiktsvekkende, sier han. (ANB)