Arbeiderpartiet sikrer denne uken flertall for bedre rettigheter for foreldre med alvorlig syke barn. Dette var en åpenbar sak der Stortinget i felleskap burde finne frem til gode løsninger. Det handler om barnas behov for omsorg og foreldrenes behov for å slippe å bekymre seg om egen økonomi midt oppi en krise på liv og død – også når den krisen drar ut i tid.

Men det handler også om sunn fornuft! Barna trenger omsorg og pleie, da er det faktisk også i samfunnets interesse at familien og foreldrene får mulighet til å stille opp. Gjennom lang erfaring er det gjerne blitt eksperter også på sine barns medisinske behov. Det er disse som har kontinuitet, erfaring og mulighet til å kommunisere godt med medisinsk personale. De bør derfor sees på som uvurderlig ressurs når det gjelder pleie og omsorg, og ikke kun som en økonomisk belastning for samfunnet.

Likevel strittet Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i mot denne forbedringen med bakgrunn i økte kostander og at man trengte mer tid. Tid er det foreldre med alvorlig syke barn har minst av.

Da Stortinget i forrige periode behandlet forslag til endringer i pleiepengeordningen, var alle partier fornøyd med at flere fikk tilgang til pleiepenger. Det gjaldt 8-9000 nye mottakere. Men det gjensto noen, svært sårbare brukere, som ikke ble omfattet. Saken denne uken handlet om å få tette noen flere hull slik at vi får en bedre ordning som gjelder for flere. Det er ikke mange igjen nå men det er desto viktigere for dem det gjelder.