Kronisk underfinansiering

Øker: Mer penger til sykehus og kommuner gir bedre pasientbehandling.

Øker: Mer penger til sykehus og kommuner gir bedre pasientbehandling.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREVBent Høie har lagt frem for 2019 vil bli denne regjeringens svakeste, og legger i realiteten opp til nullvekst. Arbeiderpartiet kommer derfor til å foreslå 1,65 milliarder mer til sykehusene i vårt alternative statsbudsjett, som vi håper å skape flertall for på Stortinget.

Helseministeren har lenge drevet en kronisk underfinansiering av vår felles helsetjeneste. Selv om bevilgningene øker, holder de knapt følge med utviklingen i befolkningen. I fremtiden blir vi flere eldre, mange av oss med et sammensatt sykdomsbilde. Det krever mer av både sykehusene og kommunehelsetjenestene. Leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By sin reaksjon på helsebudsjettet var tydelig: «Dette budsjettet tar dessverre ikke hensyn til at vi blir flere eldre og at andelen vil fortsette å øke i årene fremover.» Sykehusene våre har ansvar for at nye kostbare legemidler til kreftbehandling og andre alvorlige sykdommer kommer pasientene til gode. Nye medisiner alene, koster mer penger fra år til år og dermed er det lite igjen av den reelle økningen. Resultatet er at ansatte løper fortere og at tilbudet svekkes.

Løsningen for sykehusene blir at folk sendes hjem for tidlig. Da vi i Arbeiderpartiet startet samhandlingsreformen i 2012, ønsket vi at flere pasienter skulle kunne få behandling der de bor i kommunene. Det krever imidlertid en sterk kommuneøkonomi, en større kommunehelsetjeneste, og en fastlegeordning som fungerer. Når årets statsbudsjett legger opp til å overføre enda flere pasientoppgaver til kommunene, uten at de får midler til å følge dem opp, blir folk kasteballer mellom en kronisk underfinansiert sykehussektor og sprengt kommunal helsetjeneste. Arbeiderpartiet har tatt til orde for at vi trenger en Samhandlingsreform 2.0, for å rette opp den skjevutviklingen som har vokst under denne regjeringen.

Vi vil bevilge 1,65 milliarder mer til sykehusenes driftsbevillinger i vårt alternative statsbudsjett, og vil øke kommunenes inntekter med over tre milliarder. Det vil gi mer pasientbehandling, en økning til psykisk helsevern som monner, bedre kreftbehandling, herunder flere strålesentre og tilrettelegging for persontilpasset medisin. Vi vil kunne få ned de reelle ventetidene, unngå kutt i fødselsomsorgen og sist, men ikke minst, unngå for tidlig utskrivning av pasienter til kommuner som ikke har kapasitet til å ta dem imot.

Fordi helsetjenesten må rustes for fremtiden, og fordi vår felles helsetjeneste er vårt felles ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags