Vi tar fastlege-utfordringer på alvor

Høie: Vil effektivisere.

Høie: Vil effektivisere. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattFastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med.

Senterpartiets Kjersti Toppe etterlyser handling fra regjeringen i Moss Avis 4. desember. Jeg er helt enig at vi må sikre en god fastlegeordningen for fremtiden. Derfor gjør jeg mye – både på kort og lang sikt.

Toppe foreslår flere strakstiltak, tiltak som regjeringen allerede er godt i gang med. Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger. For å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege og forbli i yrket, ga vi i årets oppgjør 100 millioner kroner til fastlegene over det andre grupper fikk i lønnsvekst. I statsbudsjettet for 2019 foreslår vi å styrke fastlegeordningen med totalt 64 millioner kroner til rekrutteringstiltak i kommunene og 46 millioner kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin. Vi har gitt totalt 30,6 millioner til Alis Vest og Alis Nord, som begge er prosjekter for å rekruttere flere fastleger på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er satt av totalt 218,5 millioner kroner til å videreutvikle allmennlegetjenesten i kommunene i budsjettet for neste år.

Regjeringen har inngått en avtale med Legeforeningen hvor vi er enige om at oppgavemengden for fastlegene har blitt for stor og at pasientlisten må ned. Skal vi få til det, trengs det flere fastleger. Regjeringen har forpliktet seg til en slik utvikling, og at nedgang i listelengde skal kompenseres økonomisk. Dette er viktig for å beholde dagens fastleger og for å legge til rette for økt rekruttering.

Toppe skriver at med samhandlingsreformen i 2012 ble det lovet om lag 2000 flere legeårsverk i kommunene. Det stemmer jo at Bjarne Håkon Hanssen, som var helseminister i den rødgrønne regjeringen der Senterpartiet var med, lovte 2200 nye fastleger i forbindelse med samhandlingsreformen. Men fastlegeløftet gikk opp i røyk. Da den daværende regjeringen med Senterpartiet la fram samhandlingsreformen inneholdt den ikke et eneste ord om de 2200 fastlegene.

Skal vi lykkes med å forbedre og modernisere fastlegeordningen, må vi gjøre det i samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker. Jeg har derfor reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med Legeforeningen og KS, som den forrige regjeringen med Senterpartiet la ned. Det innebærer at vi nå sitter vi sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger.

Regjeringen har også satt i gang en evaluering av fastlegeordningen. Her skal vi se på rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor, og ikke minst hvilke oppgaver som har økt og hvorfor de har økt. På denne bakgrunnen skal vi vurdere hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på bedre måter.

Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan som vi legger fram våren 2020. Skal vi gjøre store endringer i en ordning som er så viktig for så mange, må vi ta oss tid til å identifisere hva som er de største utfordringene og drøfte hva som er de beste løsningene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags