Om demens- og eldreomsorg i Moss

(Moss Avis kan gjerne få velge bilde som illustrasjon)

(Moss Avis kan gjerne få velge bilde som illustrasjon) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkNitter må gjerne betegne det som rørende når media og nasjonale politikere er opptatt av eldreomsorg før valg. Vi kaller det informasjon til velgerne, og vårt utgangspunkt er at velgerne er kloke. Etter valget kan vi forsikre Nitter om at det arbeides svært godt innenfor nettopp politikkområde eldreomsorgen.

Les Nitters debattinnlegg her

Helseminister Bent Høie som sammen med regjering har startet arbeidet med eldrereformen «Leve hele livet» en reform som skal hindre at omsorgen svikter på de viktigste områdene som mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Moss kommune har innført flere tiltak for bedre livskvalitet for eldre under det borgerlige flertallet, men vi ser at bare etter et par uker med sosialistisk flertall, blir flere gode aktivitetstiltak fjernet med et pennestrøk i budsjettet.

Høyre er ikke opptatt av om tjenesten er privat eller offentlig, men av at tjenesten er god for innbyggerne. Brukerundersøkelser i Moss viser at beboere og pårørende på Orkerød og Skoggata trives svært godt, og Orkerød scorer betydelig bedre etter at Norlandia tok over i 2014.

Nitter har rett i at alt var langt fra perfekt da kommunen var driver, og han tok flere ganger opp at spesialkompetansen innenfor demens var for dårlig. Det gjorde Moss kommune noe med. Vi la om hukommelsesteamet (før demensteamet) i Moss i tråd med faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet for å tilpasse oss utviklingen. Teamet ble overført fra Norlandia til det kommunale tjenestekontoret, vi styrket kompetansen i hukommelsesteamet med flere ressurser og vi prioriterte sykepleiere innenfor demens i kommunens bemannings- og kompetanseplaner.

Nitter er en dyktig demenslege, derom ingen tvil, men han var kritisk til konkurranseutsettingen, og tapte den faglige kampen om hvordan demensarbeidet ved Orkerød skulle utføres, og at legeressursen ble holdt på 20 %.

Kommunen fulgte de faglige anbefalingene som sier at diagnostiseringen og utredningen skal ligge hos fastlegene, det er de som kjenner pasientene over år. Veiledning av fastleger skal gis fra en kompetent lege, som ble rekruttert etter at Nitter sluttet. Hvis pasienten har sjeldne demenstilstander, som noen pasienter har, så skal de ifølge loven til utredning i spesialisthelsetjenesten.

At vi lar kommunale, ideelle og private aktører konkurrere om kvalitet og pris, er et gode – og ikke det samme som privatisering. Kommunen skal fortsatt stille kvalitetskrav og ha kontroll over tjenesten. Moss kommune utfører kontroller av kvaliteten og om prosedyrer følges hos Norlandia, men til syvende og sist er det beboernes trivsel som sier noe om at Norlandia etterlever de krav som kommunen setter til private driftere.

Det finnes gode og dårlige private aktører, akkurat som det finnes gode og dårlige offentlige og ideelle tjenester. For eksempel vet vi at sykefraværet er høyere i offentlig sektor, og det koster det offentlige massevis av penger. Der hvor private aktører kan bidra til mer valgfrihet, lavere kostnader og bedre kvalitet, sier Høyre ja til det.

Nitter er bekymret over at Moss kommune ikke tar innover seg hvor raskt eldrebølgen kommer til å komme, og viser til siste dagers avisoppslag om at Moss kommune skal vente til sammenslåingen med Rygge for å lage sine planer. Dette er for sent. Det er vi helt enig i.

Rådmannen strøk midlene til skisseprosjektet for heldøgns omsorgsplasser fra sitt budsjettforslag fordi et slikt prosjekt berører både Moss og Rygge, og det er ikke mer enn rett at dette tas opp som sak i Fellesnemnda. Vi kan informere Nitter om at saken løftes allerede i neste møte i AU (fellesnemndas arbeidsutvalg) i november.

Vi er usikre på hvem Nitter representerer all den tid han står som initiativtager til ett nytt lokalparti. Det hadde for oss og leserne vært avklarende om hvilken hatt Nitter har i sitt innlegg. Med andre ord; er det fag eller politikk han forfekter?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags