– Dette var en avtale man trodde på, som har vist seg å ikke ha den verdien man trodde. Utviklingen har ikke gått i riktig retning, sa rådmann Ivar Nævra da han orienterte formannskapet i Rygge om at ordningen med sykehjem i Spania, nærmere bestemt i Alfaz del Pi, er avviklet.

Rygge er én av fire kommuner i Østfold som har eierandeler i sykehjemmet Finca el Romeral i Spania. Rygge har sittet på tre av de 14 sykehjemsplassene, mens Askim har hatt to og Spydeberg og Skiptvet én hver.

De sju siste plassene har vært eid av Stiftelsen Sagene-bjørka.

LES OGSÅ: Nesten ingen vil ha sykehjemsplass i Spania

Fikk ikke solgt

Selskapet som drifter sykehjemmet har lenge hatt utfordringer. Det har vært forutsatt salg av syv sykehjemsplasser til andre kommuner og private, men dette har vært utfordrende.

Heller ikke eierkommunene selv har benyttet sine plasser fullt ut.

– Rygge har brukt sine plasser relativt godt. De andre kommunene har hatt noe mindre belegg. Men den største svikten har vært at man ikke har klart å selge de siste sju plassene, slik som forutsatt, sier Ivar Nævra.

– Dette har ført til et underskudd for driften av sykehjemmet med totalt 43.000 euro. Det norske eierselskapet har i tillegg et beregnet underskudd på 200.000, og styret så ingen annen løsning enn å vedta styrt avvikling fra 1. mars 2015. Driften og ansettelser er nå avviklet, og beboerne er sendt hjem, sa rådmannen.

LES OGSÅ: Forsvarer Rygge kommunes sykehjem i Spania

Sparer ikke penger

– Hva blir konsekvensene i Rygge?

– På kort sikt har vi tre færre sykehjemsplasser i Rygge. Vi får ikke noen innsparing på i inneværende år, fordi vi må betale for avviklingen. Vi har forpliktelser som eiere til å betale etterlønn for ansatte og betale ned gjelden i selskapet. De 1,7 millionene som var satt av til sykehjemsplassene må omdisponeres til avviklingskostnader, sier Nævra.

– Har folk vært fornøyde?

– Vi har ikke fått noen klager. Men ankepunktet mot en slik ordning er jo at man får ikke sendt pasienter som er reelle sykehjemspasienter dit. Det passer derimot godt for folk som trenger avlastning, sier Nævra.

Selskapets styre jobber nå for å se på muligheter for alternativ drift eller salg for å minimere tapene.

Moss kommune kjøper ikke lenger sykehjemsplasser i Spania. 2013 var det siste året det ble gjort.