Hensettingsanlegg i Mosseregionen: Åpent leserbrev til prosjektleder til Martin Hove

Nei til togparkering på Halmstad: Styremedlem Ingrid Rosén Guren (til venstre) og leder Anita Granlived FAU ved Halmstad skole.

Nei til togparkering på Halmstad: Styremedlem Ingrid Rosén Guren (til venstre) og leder Anita Granlived FAU ved Halmstad skole. Foto:

Av
DEL

KRONIKK Jeg vil med dette uttrykke vantro og skepsis over din kronikk i Moss Avis den 10. juni. Som prosjektleder for en statlig reguleringsplan er det urovekkende at du ikke anerkjenner demokratiske prinsipper og avfeier høringsinnspill før fristen har gått ut og før saken har vært til behandling i kommunestyret.

Som samfunnsøkonom vet jeg veldig godt at du får ut av en modell det du putter inn, det er akkurat som en kake; hvis du ikke putter oppi riktige ingredienser blir resultatet heller dårlig. Så kan man pynte med glasur, strøssel og godteri. Ser fint ut, og blir nok spist opp, men du vet liksom innerst inne at dette kunne jeg fått til mye bedre.

Jeg er nemlig ingen mesterbaker, så dette kan jeg.

Poenget med en høring er jo dette: At dere skal få innspill fra oss som berøres lokalt av planene deres. Og ja, vi har hatt besøk av kollegaene dine for nærmere 2 år tilbake for å synliggjøre hvordan dette rammer barna våre. Vafler, tegninger og god stemning. Og skogen skulle få stå, sa dere.

Dere planlegger hensettingsanlegg for tog på Halmstad midt i området der barna våre ferdes, leker og lever. Ifølge rikspolitiske retningslinjer skal det ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, og dersom omdisponering av areal egnet for lek gjør at de ikke lenger er egnet eller ikke lenger oppfyller de krav som stilles til arealer i nærmiljøet i retningslinjene. Derfor er det uforståelig at ikke barn og unge på Halmstad er nevnt i deres utredninger. At dere legger Gonskogen inn i planområdet. Det samme med skolegård og idrettsanlegg.

Man trenger ikke være ingeniør for å se at Gon/ Halmstad er et jernbaneteknisk godt alternativ for å betjene Moss stasjon med hensetting av tog. Men din jobb er å sørge for en jernbaneutbygging ut ifra en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering hvor alle konsekvenser inngår. Da er det kritikkverdig at dere har foretatt en siling hvor noen konsekvenser er nedjustert, mens andre ikke er vurdert i det hele tatt.

Du skriver at forurensning av vaske-glykolanlegg ikke er belyst, siden prosjektet ikke legger til rette for et slikt anlegg. Men det står da vitterlig i forslag til planprogram at dere setter av areal til dette formålet i fremtiden. Og vi må vel alle være enige i at det er påregnelig at togene av og til må vaskes når de sover. Du sier at Bane Nor tar folkehelsehensyn, men så går det frem av det du skriver at du ikke anerkjenner folkehelse som eget fagtema.

Avslutningsvis uttrykker du et ønske om en faktabasert og åpen diskusjon. Så kunne du kanskje nevnt «tillit». Vi som rammes av dette må ha tillit til prosessen og tillit til avgjørelsen som fattes. Så vær din rolle bevisst og la oss komme til orde før du avfeier våre innspill. Samfunnsøkonomiske modeller er laget av mennesker.

Er inputene deres gode nok? Kunne dere gjort jobben bedre? Har dere alle ingrediensene for å ta en god beslutning? Vi som bor og lever på Halmstad tar ikke til takke med glasur på toppen for å pynte på et dårlig resultat. Gjør en bedre konsekvensvurdering, så kan vi alle spise kake.

LES OGSÅ:

– Bane NOR tar folkehelsehensyn

Posisjonen i Moss lover å løfte Halmstad

Rasende foreldre på Halmstad: – En togparkering vil være helt ødeleggende for barna våre

Spillet om togparkeringen: Det bor mennesker her også

Råde takker nei til småfrekt togtilbud fra MDG-Lund i Moss

Lokalbefolkningen stiller fem krav for å la togparkeringen havne på Halmstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.