Det er medvirkningsrådet for ungdom som i mai stilte spørsmålet knyttet til tidsbegrensningen på volleyballbanen. Der skriver de:

– Ungdommen ønsker en begrunnelse på hvorfor tidspunktet er satt til kl. 21.00, og ønsker å ha muligheten til å spille volleyball fram til kl. 22.00 (og gjerne til kl. 23.00).

Nå har kommunen svart på ungdomsrådets henvendelse.

Lengre åpningstid

I brevet skriver kommunen at de ønsker å imøtekomme forespørselen for å spille volleyball fram til klokken 22. Dette med grunnlag i å motivere ungdom til fysisk aktivitet.

Samtidig vil de ikke sette tidspunktet til klokken 23. med hensyn til naboene.

– Av hensyn til naboer settes tidspunktet til kl. 22.00 og ikke kl. 23.00. Skiltet som står der i dag vil byttes ut med et skilt som viser at det ikke er tillatt å bruke banen etter kl. 22.00.

Tirsdag kveld bekrefter Moss kommune at skiltet endres fra onsdag.

– Det er planlagt å sette opp nytt skilt ved Volleyballbanen på Fiske på onsdag, og endringen med å spille fram til klokken 22 vil gjelde fra nytt skilt er på plass, skriver kommunen.