Gå til sidens hovedinnhold

Her kan veksten komme i Son: – Vil gi naturlig forlengelse av bebyggelsen

Ni boligprosjekter i Son-området banket på døren. Bare ett slapp inn i varmen.

(Vestby Avis:) Politikerne i Vestby kunne velge mellom ni boligprosjekter. Noen små, andre store. Rent geografisk var det også spredning. Grevlingen, Liabråten og Nordre Mørk. Også Kjøvangen var representert, akkurat som Strømbråten og Brevikbråten.

Mandag kveld, på kommunestyremøtet, falt avgjørelsen. Bare ett av prosjektene blir tatt med i det videre arbeidet med kommuneplanen.


Over 250 boliger

Valget falt på Liabråten, som ligger ved innfarten til Son. Til Sonsveien stasjon er det gangavstand, cirka 1,2 kilometer. I den andre retningen, mot sentrum, er det to kilometer.

– Ønsker vi nye boliger syd i kommunen vår, fremstår Liabråten som det beste stedet. Det henger sammen med Skoglundkollen, med kort vei til togstasjonen, sier gruppeleder Trond Finstad i Vestby Arbeiderparti.

Utbyggerne ser for seg småhusbebyggelse og totalt rundt 280 boliger, fordelt på rekkehus og eneboliger. Videre er tanken at all parkering legges under bakken, noe som «gir et tilnærmet bilfritt miljø med smale gater, tun og snarveier gjennom området,» står det i innspillet utbyggerne har levert til kommunen.

– Grunnen til at vi støtter forslaget er blant annet at boligprosjektet ikke tar turområder, sier gruppeleder Kjell Meek (SV) og legger til at utbyggerne har kartlagt stiene i området.

– Det er snakk om moderate familieboliger, plassert i utkanten av Son. Det åpner for at også vanlige folk kan kjøpe bolig i Son, for etter hva jeg forstår, blir ikke dette de dyreste boligene, tilføyer han.

– Trist for utbyggere

Mange aktører ønsker å bygge i Son-området. Her er forslagene politikerne kunne velge mellom:

  • BAS Arkitekter ønsker å lage et stort boligområde ved Liabråten (øst for Deør skog).
  • Wessel Eiendom vil ha boligbebyggelse ved Brevikbråten i Son. De ønsker også boliger på en to mål stor tomt ved Husjordet.
  • Hersleth entreprenør vil ha boligområde mellom Smørbekk og Damåsen, som puster på kommunegrensen til Moss.

  • Wessel Eiendom vil ha boliger og friområder ved Grevlingen i Son.

  • Asplan Viak vil ha ti eneboliger på Nordre Mørk, nord for Son. Samme sted vil de også ha stort båtopplag.

  • Vibeke Dons Wankel vil ha boligområde ved Kambo, rett ved grensen til Moss.

  • Nils Børresen vil endre et friområde til fire boligtomter på Strømbråten i Son.

  • Fem grunneiere vil ha boligområde nord for Kjøvangen og vest for Stjernåsen. Snakk om 200 til 400 mål. Ønsker også legge forholdene til rette for allmennheten langs sjøen.

  • Jonas Berg og Maren-Sophie Brevig ønsker boligområde på Nordre Brevik.

– Få boligprosjekter gikk igjennom, og det er trist for utbyggerne det gjelder, sier Hilde Merete Feragen i Vestby Høyre.

Rådmannen sier nei til demenslandsbyen i Son: – Vi håper politikerne tenker annerledes

– Tapte mange slag

Da saken mandag kveld ble politisk vurdert i kommunestyret, gikk Høyre inn for flere av boligprosjektene i Son-området.

– Vi tapte mange slag, sier Feragen.

På forhånd virket det som også Liabråten-alternativet skulle bli vraket. Rådmannen i kommunen, Sjur Authen, anbefalte å ikke utrede boligprosjektet. Partiene hadde delte oppfatninger om saken, men til slutt ble det et klart politisk flertall for at prosjektet skal bli konsekvensutredet.

– Å bygge boliger på Liabråten vil gi en naturlig forlengelse av eksisterende bebyggelse i Son, og i dette området er både veier og infrastrukturen på plass, sier Feragen.

– Det beste alternativet

Området det er planer om å utvikle, er på totalt 480 mål. Av dette er tanken at cirka 195 blir avsatt til byggeformål, mens cirka 165 mål blir regulert til friområde og vegetasjonsskjerm. Resten av området reguleres til infrastruktur.

– Skal man bygge noe utenfor Son sentrum, er Liabråten det beste alternativet. Her har man nærhet til togstasjonen og kan utvikle Son uten å belaste trange gater, sier salgssjef og prosjektutvikler Fred Inge Thomassen i Brødrene Thomassen.

Planen er at bebyggelsen i hovedsak skal være på to og tre etasjer.

– Byggestart kan bli om cirka fem år, sier Thomassen og påpeker at prosjektet først skal bli konsekvensutredet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.