1 smellet i moss: Fredrikstadbåten Samev ble senket etter at kommandosoldater ikke fant noe hverken i Drammen eller Horten   2 Bergingsbåten Ula ligger utenfor Samev.  3 aktiv: Martin Olsen flyktet fra Drammen til England i 1941 og deltok i flere operasjoner, blant annet den mot Samev. Han var også en av «Kjakan» Sønstebys nærmeste medarbeidere.

The sinking of Samev presented no difficulties. It was almost too easy

Tre mann på sykkel, Hønefoss, Drammen, Horten og Moss. 19. mai 1943, et smell, bråk og sjøforklaring. Deretter var det like stille.
Publisert