Hit flytter mange soninger – nå er det få tomter igjen

Det er ikke mange tomter igjen på Laboåsen i Son. Majoriteten av kjøperne er soninger.