Gå til sidens hovedinnhold

Hjelp med frivillig arbeid

DEBATT

I Arbeiderpartiets program som ble vedtatt på landsmøtet nylig, står det blant annet følgende om frivillig arbeid;

Partiet vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Vi vil sørge for at frivilligheten får god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr, og fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid.

I Norge er vi stolte av at så mange av oss hjelper våre medmennesker gjennom frivillig arbeid. Mange foreninger sliter imidlertid med å få medlemmene til å ta tillitsverv. De fleste har tid, men for mange står det som en vanskelig jobb og være f. eks. kasserer eller sekretær i en forening. De har ikke kompetanse til å beherske den datateknologien som kreves. En forening skal ikke være stor før den må ha et oversiktlig regnskapssystem og lett tilgangen til medlemmene via mail, SMS eller andre databaserte kanaler. Brev med nyheter og kontingentkrav er for dyrt. Å kopiere opp dokumenter er heller ikke billig.

Det Arbeiderpartiet legger opp til er at foreninger skal få hjelp med en rekke praktiske gjøremål slik at de i stedet for å drive med kontorarbeid kan frigjøre økonomiske midler og konsentrere seg om det som er foreningens formål.

Det er ikke nok bare å ha tilgang til et lokale med utstyr. Mange foreningene trenger praktisk hjelp fra et menneske som har profesjonell kunnskap om å føre et regnskap og betjene en PC med tanke på mangfoldiggjøring av budskapet.

Jeg er redd mange frivillige foreninger vil avgå en stille død om det ikke tas fatt i dette problemet.

Oddvar Aasen

Arbeiderparti-medlem

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.