Russlands brutale krig i Ukraina rammer sårbare eldre, småbarn og syke. Mange flykter for å unngå kulda og matmangel. I det siste møtet i kommunestyret i Moss vedtok de folkevalgte enstemmig å si ja til å bosette 250 flyktninger neste år. Det kan gi kommunen 40 millioner i ekstra integreringstilskudd. Inneværende år har kommunen bosatt 225 personer. Det er svært mange for Moss kommune. De aller fleste kommer fra Ukraina. Det blir imidlertid en tøff oppgave å skaffe nok boliger neste år.

Det la heller ikke kommunedirektøren skjul på da han orienterte politikerne om denne saken. Det er bosettingstakten som vil være avgjørende for hvor mange flyktninger Moss faktisk greier å få bosatt neste år. Men det er ingen tvil om at en rask bosetting er viktig for en vellykket integrering. Dette er også svært viktig når Europa på grunn av den russiske krigføringen i Ukraina opplever den største og mest alvorlige flyktningkrisen siden den andre verdenskrig. Det er mot dette tragiske bakteppet at myndighetene ber alle norske kommuner delta i en dugnad for å bosette totalt 35.000 flyktninger neste år. Men situasjonen er usikker, slik at det endelige antallet kan bli både lavere og høyere enn anslaget. Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har presisert at det er de lokale folkevalgte som bestemmer hvor mange flyktninger de ser seg i stand til å bosette.

De kan likevel ikke bestemme flyktningenes nasjonalitet. Dette er det IMDI som bestemmer dette. I et skriv ber direktoratet også om en vurdering av hvor mange flere flyktninger kommunen potensielt kan ta mot hvis behovet øker. De vil også ha en tilbakemelding på hva som skal til for å opprettholde en høy bosetting i kommunene.

I disse debattene i kommunestyret har Frp pleid å stemme mot flertallet. Men det gjorde ikke partiet denne gangen. Frp begrunnet dette med at de er for å hjelpe flyktninger i nærområdene og med krigen i Ukraina er Norge nettopp dette. Men det er altså IMDI som bestemmer hvor flyktningene kommer fra. Videre vedgikk kommunedirektøren som sagt at det kan bli vanskelig å skaffe nok boliger. Denne høsten har dette blitt et økende problem. Dermed kan det jo bli et spørsmål om man må se på alternative boformer. Uansett bør vi strekke oss langt for å hjelpe disse menneskene selv om ikke alt går på skinner her hjemme heller. Vi bør ikke stille svake grupper opp mot hverandre.