Hjemmetjenesten har over 11.000 oppdrag i uken: – Det vil være tidkrevende å telle antall forsinkelser

Hjemmetjenesten i Moss kommune har ingen tilgjengelig oversikt som viser hvor ofte hjemmetjenesten er forsinket eller ikke møter opp.