Jeg har enkelte ganger behov for å kjøre Støtvigveien fra Støtvig Hotell til Larkollen skole. Det er som kjent en del av skoleveien for flere elever. Jeg lever i den tro at på denne strekningen skal møtende biler kunne passere hverandre på veibanen. Kan de det?

På et lengre området må sydkjørende biler delvis kjøre av veibanen og ut i terrenget for å kunne passere hverandre. Forleden dag havnet bilhjulene i tre dype hull ved en slik passering. Så langt har jeg ikke merket noen skade på bilens hjuloppheng, men jeg frykter at dette vil kunne skje en dag.

Spørsmålene blir derfor:

1. Er det meningen at Støtvigvegen skal ha to kjørefelt på denne strekningen? Hvis ja, da må veien utbedres slik at den får det.

2. Er det meningen at to biler ikke skal kunne møte hverandre uten at den sydgående må ut på jordet, da bør bilistene gjøres oppmerksom på det.

3. Er det meningen at veiens nåværende standard skal dempe farten? Da bør dette gjøres på en annen måte. Veien må utbedres til to felt også her, slik den er på resten av veien nærmere skolen. For å holde farten akseptabelt lav, bør det lages fartsdempere og tydelig skilting slik det er på andre skoleveier i kommunen.

Vi er alle enige om at skoleveien skal være trygg. Er det slik at foreldre, skolens ledelse og kommunen er enige om at dagens veikvalitet er det eneste som kan dempe farten på Støtvigvegen på den omtalte strekningen, vil det være fint med en begrunnelse for det.