Om Sp og ny Indre Østfold-kommune

Håvard jensen, gruppeleder Hobøl Frp

Håvard jensen, gruppeleder Hobøl Frp

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVi i FrP slutter ikke å undres over Hobøl SP og deres gruppeleders utspill og motstand mot endringer og modernisering.

Hobøl kommunestyre med unntak av SP sine stemmer er enige om at vi skal «kjempe» for å utvikle og styrke de «stedbundne» tjenestene, som skole-helsestasjon-eldreomsorg og servicetjenester til innbyggerne osv. Dette er tjenester som vi må sørge for at forblir og blir styrket i vår del av den nye kommunen.

Et massivt flertall i Hobøl kommunestyret er enige om at vi skal slå sammen en rekke tjenester slik at de ansatte kan oppleve en bedre hverdag og ha et fagmiljø som gjør arbeidsdagen enklere.

Det kan nesten se ut som at SP hadde «lyttepause» når undertegnede og gruppeleder i AP hadde ordet i siste kommunestyremøte om denne saken.

Vi bekrefter begge (på vegne av flertallet i kommunestyret) at vi mener at viktige arbeidsoppgaver som skatt-lønn og tekniske tjenester kan være lokalisert hvor som helst i den nye kommunen og at vi er glade for at disse arbeidsplassene blir styrket slik at innbyggere og ansatte får den servicen derfra som forventes.

Dette er tjenester som i en liten kommune jobber under sterkt press. Det er en til to ansatte som sitter med hele ansvaret, noe som gjør tjenestene utsatt ved sykdom eller andre hendelser.

Det er mulig Hobøl SP ikke har fått det med seg, men disse samlokaliseringene blir gjort i tett dialog med fagforeningene, de ansatte og ved flertallsvedtak i kommunestyrene.

Jeg tror jeg skal driste med til en oppfordring til Hobøl SP: Slutt å late som «de andre ikke bryr seg ikke», bli heller med og bygge en ny kommune, hvor vi tar vare på Hobøls tettsteder og «stedbundne» tjenester.

Jeg registrerer også at gruppelederen i Hobøl SP, drister seg til å stille spørsmål om det vi gjør nå er økonomisk motivert?

Svaret på dette må være ja, men ikke på bekostning av tjenesteleveransen i kommunene.

Vi ønsker ikke en reprise på tilstandene vi hadde i forrige periode hvor SP var med i et styringsflertall som «styrte» Hobøl kommune inn i underskudd i millionklassen.

SP spør også om det drives en «styrt avvikling» av kommunen?

Det at 5 kommuner blir til 1 vil vel medføre en form for «styrt avvikling», men her ønsker vi å være i forkant med å se om det kan finnes bedre og mer moderne måter å levere tjenester på til beste for innbyggerne og de ansatte.

Vi i FrP tror tiden for at kommunens tjenester blir levert ved at innbyggerne møter opp på et kontor på kommunehuset er forbi.

Det er opprettet en rekke underutvalg i byggingen av den nye kommunen, hvor det jobbes med tettstedsutvikling-kommuneplaner-økonomi-nærdemokrati – helsetjenester – skole osv.

Hobøl er bredt representert her og jeg er ikke i tvil om at «våre» interesser den regionen som vil være Hobøl i den nye kommunen vil bli behørig ivaretatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags