126 verneverdige vinduer fra Historisk museum gikk tapt i storbrann

120 år gamle vindusrammer ventet på det siste malingsstrøket. I stedet ble de antikvariske gjenstandene totalskadd i en brann i Hølen 18. januar i år.