Hør russepresidentens tale for dagen

Russepresident Ane Wehn for mosserussen Ane Wehn holder 17. mai-tale i et år hvor både russefeiring og hverdag har blitt snudd opp ned for mossinger.