Gå til sidens hovedinnhold

Høyre heier på sommerskole i Våler!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre jubler over kr 612.000,- til sommerskole i Våler.

Høyre er glad for at regjeringen har prioritert betydelige midler til barn og unge i sommerferien, med hensikt om å kompensere for noen av de sosiale og faglige følgene pandemien har bragt med seg. Etter et tøft og krevende år med hjemmeskole og nedstengninger er det viktigere enn noen gang å ha et sommerskoletilbud. Høyre er glad for at Våler kommune grep muligheten til å søke om midler og fikk det innvilget.

De ansatte i Vålerskolen har gjort en formidabel innsats under pandemien ved å stadig måtte snu seg rundt og tenke nytt i takt med at nivået raskt har endret seg. Samtidig har nedstengning og økt bruk av hjemmeskole trolig ført til at mange barn og unge har vært mye alene og dermed trenger et sommertilbud som gir sosialisering, mestring, læring og utforsking.

Målgruppen for tilskuddsmidlene er elever i grunnskolen hvor det er opp til kommunene selv om bestemte elevgrupper skal prioriteres. Tilskuddet er innrettet slik at det gir et stort lokalt handlingsrom, hvor kommunene i stor grad kan bestemme hvordan midlene best kan benyttes til å skape gode sommertilbud for elevene. Dette er ikke en erstatning for skole, men et viktig supplement som vil gi mange barn mulighet til å være sosiale og ha det gøy, samtidig som de lærer nye ting. I tillegg kan tilbudet åpne for sommerjobbmuligheter for unge voksne og studenter.

Våler Høyre gikk til valg på et løft av Vålerskolen som en våre viktigste prioriteringer, hvor sommerskole var ett av våre foreslåtte tiltak. Et sommerskoletilbud er ekstra viktig i år og vi ønsker tilbudet varmt velkommen!

Det er i tillegg gledelig at flere av Høyres foreslåtte tiltak, som blant annet en deling av Kirkebygden skole med ytterligere èn rektorstilling, samt en styrking av klasseromledelsen ved hjelp av blant annet et tydeligere ordensreglement nylig er vedtatt og trått i kraft. Vi mener dette er skritt i riktig retning og vil berømme kommunedirektøren for hans arbeid.

Kommentarer til denne saken