Tidligere denne uken kunne vi lese om Sissel Rundblad (H) og Ordfører Hanne Tollerud (AP) og deres ønske om å få en byvekstavtale for Moss Kommune. Dessverre er ikke Rundblad og Tollerud ærlige på hva dette faktisk vil bety for mossinger.

En byvekstavtale er en avtale der gående, syklende og kollektivreisende prioriteres på bekostningen av bilister. Høyre og Arbeiderpartiet har enda ikke forstått at mange mossinger er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. En bypakke i Moss vil bety at Høyre og Arbeiderpartiet skal fjerne bilveier, og erstatte det med gang og sykkelvei. Parkeringsplasser vil det også bli betydelig færre av. Dette har Arbeiderpartiet sammen med Mdg prøvd ut i Oslo, og det er ikke slik vi ønsker det i Moss.

I en hektisk hverdag skal man rekke mye på kort tid. Barn skal i barnehagen og på skolen, på fotball eller håndballtrening. I tillegg skal man komme seg til og fra jobb samtidig som man skal rekke alle andre nødvendige daglige gjøremål. For mange familier og enkeltmennesker er det umulig å få til alt dette på sykkel eller på bussen.

En annen ting Høyre og Arbeiderpartiet velger å unnlate fra sin argumentasjon er at dette vil bety bompenger for mossingene. Bilistene må ta regningen for gående, syklende og busspassasjer. Bilistene i Moss og resten av landet betaler allerede skyhøye avgifter for å eie bil. Det er derfor urimelig å kreve enda mer bilavgifter i form av bompenger.

FrP er ikke motstandere av sykkelvei eller kollektivtrafikk. Vi ønsker derimot ikke ofre bilistene til fordel for de nevnte gruppene slik Høyre og Arbeiderpartiet ønsker. Vi skal bygge vei uten bompenger, og legge til rette for at innbyggerne i Moss kan få hverdagen til å gå opp. Det er ingen skam i å trenge bilen.

Niklas Eriksen

Leder Moss FrP

Stortingskandidat