Høyre og regjeringen hjelper ensomme studenter

Marianne Klever Næss, Fredrikstad

Marianne Klever Næss, Fredrikstad Foto:

Av
DEL

DEBATT Denne uken kunne minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, fortelle at

regjeringen vil bevilge ti millioner kroner øremerket til arbeid med ensomme studenter. En ekspertgruppe, ledet av kunnskapsdepartementet, jobber med å finne konkrete tiltak. Gruppen skal presentere sine anbefalinger i neste uke. Disse midlene er viktige for alle som jobber med studentvelferd. Også vertskapskommunene, frivillige organisasjoner og lokale lag og foreninger kan bidra i dette arbeidet. Det kan føre til mange gode tiltak og tilbud i neste semester.

Ensomhet blant studenter er dessverre ikke et nytt fenomen. I den landsomfattende SHoT-undersøkelsen (Studentenes Helse og Trivsel) i 2018 kom det frem at hver femte student føler seg ensom. Tallene fra studentene i Østfold viste det samme. Undersøkelsen viste også at mange studenter opplevde psykiske belastninger og emosjonelle vansker. Unge voksne er ofte en ekstra sårbar gruppe. Derfor kan ensomhet og isolasjon være svært krevende for mange studenter. Og av samme grunn kan pandemien oppleves som ekstra belastende og føre til økt psykisk uhelse blant studenter.

Ensomhet og isolasjon kan også føre til at det blir vanskeligere å mestre studiene.

Gjennom mange medieoppslag har vi den siste tiden kunnet møte studenter som beskriver manglende motivasjon og som sier at de vurderer å avbryte studiene. Det er alarmerende hvis det nå er flere studenter enn vanlig som vurderer å avbryte studiene sine, og særlig hvis ensomhet og isolasjon er medvirkende årsaker til at de ikke trives eller opplever mestring. I en tid med økende arbeidsledighet oppleves det også ekstra vanskelig å finne en jobb eller andre alternativer til studier. Bekymringer for dette kan også føre til psykiske problemer.

Regjeringens øremerkede midler til arbeidet med ensomme studenter er derfor et veldig viktig bidrag til både studenters sosiale liv, studenters psykiske helse og til gjennomføring av studiene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken