Høyre ville trekke vedtaket

Da saken ble politisk behandlet i LSNM-utvalget foreslo Jørn Wille (H) å trekke tilbake vedtaket om umiddelbar stans i utslippene til Contiga. Men forslaget ble nedstemt mot hans ene stemme.