Høyst usikkert om disse to noen gang slipper inn i landet – i verste fall blir de destruert