- Det stemmer. Det er straffutmålingen som er anket, bekrefter politiadvokat Morten Lundén.

- Seks måneders fengsel er vesentlig lavere enn vår påstand på 12 måneder. Det finnes lite rettspraksis på området. I 2010 sa lovgiverne at straffen skulle opp rundt handlinger som dette, men de sa ikke hvor mye den skulle opp. Denne anken har to viktige sider, den ene er som sagt at vi synes straffen isolert sett er for lav, den andre at den kan få en viktig betydning i forhold til fremtidig rettspraksis og vi synes derfor det er viktig at en høyere rettsinstans enn tingretten behandler saken, forklarer Lundén videre.

LES OGSÅ: Seks måneders fengsel for hundedrapet

LES OGSÅ: - Det var ikke ment sadistisk

LES OGSÅ: - Omkom ved drukning

- For streng

29-åringens forsvarer advokat Even Rønvik bekrefter at de også har anket.

- Ja, min klient synes straffen var for streng, og det støtter jeg ham på, sier Rønvik.

Begge ankene ble raskt sluppet inn til behandling av lagmannsretten. Det er signal som kan tolkes dithen at domstolen vil ha denne saken til behandling for å være med å sette rettspraksis.

LES OGSÅ: Hund funnet dumpet fra Krapfossbrua - bundet fast til betongblokk

LES OGSÅ: Aktor med påstand om ett års fengsel