I fjor sommer var det to gamle hus i Moss sentrum som ble offer for flammenes rov. Det ene var Gisle Larsens vakre empirehus i Værlegata. Det andre var en kommunal eiendom i Stengata. Stengata, Sykehusgata, Smedgata og Værlesandens bakgate utgjør den gamle bydelen Værlesanden. Værlesanden er trolig byens eldste boområde. I gammel tid var Værlesanden en strandsittergrend. I Værlesanden finner vi byens eldste sykehus og Moss fattighus som forteller oss om et helt annet samfunn enn det vi nå lever i.

Huset som brant i Stengata, var etter vår mening det best bevarte av alle gatens trehus. Vi var mange som syntes tapet av det rundt tohundre år gamle huset var usigelig trist. Vegg i vegg med det nedbrente huset ligger et hus som er nesten maken. Husene var altså gatas «tvillinger» og en særpreget del av Stengata. Den nedbrente boligen tilhørte Moss kommune og var under forvaltning av MK Eiendom. Mens huset til Larsen i Værlegata nå er under restaurering etter brannen der, var huset i Stengata totalskadet og en restaurering var derfor umulig.

Da må vi ta til takke med det nest beste, en kopibygning. La det være sagt, Moss og Omegn Tenkepark er ikke udelt begeistret for kopibygninger av den enkle grunn at de aldri kan bli annet enn kopier av noe som en gang har vært. «Det som er tapt, er tapt for alle tider,» som det står i en visetekst. En kopibygning vil med andre ord alltid mangle autentisitet. Men noen ganger er det likevel helt på sin plass å gjøre et unntak. Stengata er et slikt eksempel. Dette for at det nedbrente huset var helt avgjørende for et helhetlig gammelt bymiljø, noe som i seg selv er en sjeldenhet i en by styrt av raseringsglade politikere. Det er MK Eiendom som er ansvarlig for gjenoppføringen av huset i Stengata. Moss og Omegn Tenkepark gir MK Eiendom sin fulle ros for prosjektet! Leder for prosjektavdelingen i MK Eiendom, Bjørn Erik Haugmo, forteller at det er vanskelig å balansere et gammelt eksteriør med dagens strenge bygningskrav. Videre forteller Haugmo at MK Eiendom har brukt dyktige entreprenører og Østavind arkitekter. Resultatet taler for seg. Vi er faktisk mektig imponerte og tør hevde at vi sjelden, eller aldri, har sett en bedre kopibygning enn det nyoppførte huset i Stengata! Alt er gjort riktig, fra grunnmur til tak. Gudskjelov og takk valgte man også riktig vindustype og ikke kvasivinduer med aluminiumslist som vi altfor ofte ser på eldre bebyggelse. Det nye huset står på en støpt betongsåle forblendet med gråstein, derfor vil alle tro at huset står på en gammel gråsteinsmur. Det triste faktum at det gamle huset dessverre ble flammenes rov, kan ingen rokke ved, men la oss glede oss over MK Eiendoms gjenreising av huset. Ingen, som faktisk ikke vet det, vil skjønne at huset i Stengata er flunkende nytt.

Siden vi først har ordet, Moss og Omegn Tenkepark har alltid ment at det bør reises en kopibygning på låvetomta på Torderød gård. For ganske mange år siden, arbeidet vi aktivt sammen med Østfoldakademiet, Torderød Gårds Venner, Leikarringen i Moss og sivilarkitekt Ragnar Hagen for at dette skulle bli en realitet, noe det dessverre ikke ble. Også på Torderød snakker vi om et helhetlig miljø som aldri kan bli nettopp helt uten at en ny «låve» kommer på plass. Den bygningen som fortsatt burde stått på gården, falt i ruin i 1968 som et resultat av store snømengder og kommunal vedlikeholdsforsømmelse. Derfor mener vi at Moss kommune har et særskilt ansvar for at en ny bygning blir oppført. Vi har nå sett hva som er mulig i mindre skala i Stengata, og håper i det lengste at både kommunens politikere og MK Eiendom vil kjenne sitt ansvar også på Torderød.

Vi nevnte Gisle Larsens brannherjede hus i Værlegata. Larsen er i full gang med en omfattende istandsetting av huset sitt. Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet, og kommer tilbake til saken når huset står ferdig restaurert.