I likhet med mange andre fant jeg veien til folkemøtet i Bylabs lokaler den 27.2. Det var virkelig «stinn brakke», og selv om lokalene og fasilitetene ikke var de beste, er det et svært positivt initiativ at man inviterer byens befolkning til debatt og til å komme med innspill.

Vi fikk en orientering om ulike tiltak man ønsker å iverksette for å gjøre det enklere for byens befolkning å bruke sykkel og buss. Videre fikk vi høre om grep man ønsker å ta for å sørge for at kollektivtrafikken og fergetrafikken flyter bedre – spesielt tungtrafikken.

Det er vanskelig å være uenig i at det er fint om mange går, bruker sykkel eller buss. Både miljøet og helsa har godt av det, og det er sikkert også slik at mange i Moss vil følge disse oppfordringene når det er mulig.

Det jeg i undrer meg over, er hvorfor fergetrafikken skal bli fullstendig skånet for tiltak som kan bedre trafikkflyt og klima/luftkvalitet i Moss. I orienteringen fikk vi høre noe som alle vet -nemlig at fergetrafikken er spesielt belastende i rushtiden. Når stappfulle ferger bokstavelig talt spyr ut biler og trailere i gater som allerede er fulle av hardt prøvede mossinger til og fra jobb, er det til tider forferdelige tilstander.

Noen forslag jeg mener det kan være grunn til se på, er følgende:

•Færre fergeavganger i rushtiden

•Forbudt for fergene å ta med tungtrafikk i rushtiden

•Rushtidsavgift på alle kjøretøy til og fra fergene. Avgiften kunne øremerkes miljøtiltak i Moss

Jeg tror Moss må ha Norges mest tålmodige befolkning og politikere, men nå håper jeg at nok er nok. Kjære politikere: Stå på krava og sørg for å få redusert fergetrafikken i rushtiden!