Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal til før flere setter kaffen i halsen?

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører!

Tusen takk for at BBM fikk benytte den nye taletidsordningen. Vi håper at byens og BBMs første anledning til å tale før et kommunalt møte innfridde forventningene.

Vi i BBM er fortsatt bekymret for fremtidig samfunnskostnad for jernbaneprosjektet, samt fare for risikofylte inngrep. Kostnadsrammen var fem mrd kroner i 2014, men Bane NOR varsler nå økning på 166 prosent til 13,3 milliarder kroner. Denne prisøkningen er langt større enn på Follobanen (fra 20 mrd til 36 mrd, dvs 80 prosent), og det er fortsatt fare for at prosjektet kan stanses. Hva gjør vi da?

Vraking av S-linjen gjennom Nedre Glomma og utvikling av Interreg prosjektet «Større Region på Riktig» kan resultere i en bane som kjører forbi sidesporet til endestasjonen for lokaltoget i Moss. Mossinger bør ha en hånd på rattet i oppfølgingen av interreg-prosjektet.

Hvordan er dette mulig etter 30 års planlegging?

BBM mener at situasjon skyldes uforsvarlig saksbehandling og har stevnet staten for å få opphevet planen. Vi har også bedt Moss kommune å vurdere om igangsettingstillatelsen ble gitt på godt nok grunnlag. Det viser seg at planlegging i Moss og resten av Østfoldbanen er også i strid med EUs regelverk. BBMs og Naturvernforbundet Østfold har derfor klaget saken inn til EFTAS overvåkningorgan.

BBMs varsel om ulovlig oppstart på anleggsarbeidene skyldes blant annet: l Bane NOR har bestilt en ny rapport om områdestabilitet som fortsatt ikke er ferdigstilt. De nekter å oppgi begrunnelsen for snuoperasjonen.

En godkjent rapport om områdestabilitet er en betingelse for oppstart av enhver byggesak på skredfarlig grunn. Advokat Jørgen Aardalsbakke i Advokatfirmaet Grette har spisskompetanse på entrepriserett og har mye erfaring med bistand til store infrastruktur- og samferdselskontrakter. Han sier til Bygg.no:

«– Dette har ikke vært vanlig praksis i prosjekter jeg har vært involvert i opp gjennom årene. Det er tvert imot uvanlig. Uttalelsen viser at Bane NOR har vært i tilsvarende situasjoner i andre prosjekter. Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste dette, sier advokaten.»

l Bane NORs forsikring for anleggsperioden dekker materielle skader som er 30 ganger større enn det som ble varslet før igangsettingstillatelse ble gitt. Skadeomfang for liv og helse har økt med ca 10 ganger fra 1-3 til 29. Dagens skadeomfang er dokumentert i forsikringsattesten (9,3 mrd kroner for materielle skader og 1 milliard kroner for personskader). Skadeomfanget som ble oppgitt i BaneNORs ROS analyse var 304 millioner kroner (oppsummert fra side 61-74 og 83-93).

Kommunens beredskap er avhengig av at kommunens samlede ROS analyser gir et korrekt bilde av risiko og sårbarhet knyttet til alle aktuelle byggeprosjekt. I kommende 4- års periode er dobbeltsporutbyggingen kommunens største tiltak, men tiltaket nevnes ikke overhode i kommunens helhetlige ROS-analyse. Derfor er det viktig at BaneNORs ROS analyse gir et korrekt bilde av farene knyttet til utbyggingen.

Norconsult var ansvarlige for tredje- partskontroll av Bane NORs utilstrekkelige rapport om områdestabilitet. De er også ansvarlige for kommunens helhetlige ROS-analyse.

Vi foreslår derfor at kommunen ber om en tilbakemelding fra Norconsult om:

l\u0009Hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres til et akseptabelt nivå?

l\u0009Hvordan kan kommunen sikre seg et reelt bilde av risiko og sårbarhet slik at kommunens beredskapsplan kan tilpasses utfordringene som ligger foran oss?

Til orientering svarte BaneNOR kun følgende på kommunens oppfølging av BBMs ulovlighetsvarsel:

«Når det gjelder søknadsplikt etter plan- og bygningsloven og forhold til saksbehandlingsregler, så mener Bane NOR at dette er tydelig avklart i den godkjente reguleringsplanen.»

Vi spør – hva skal til før flere setter kaffen i halsen?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.