Østfold Idrettskrets (ØIK) er bekymret for at et fremtidig anleggsløft for idretten kan ryke. Aksjer i Østfold Energi er nå blitt en politisk sak for kommuner og fylkeskommune ved etablering av Viken fylkeskommune.

Idretten er nå usikre på hva som skjer med idrettsbyggene som er planlagt ved flere fylkeskommunale skoler. For de 71000 aktive innen idretten i Østfold har vi sett frem til et anleggsløft for idretten.

Østfold idrettskrets har på vegne av idretten gjennom mange år hatt et godt og nært samarbeid med Østfold fylkeskommune innen planlegging av regionale og interkommunale anlegg. Fylkeskommunen «åpnet dørene» for idretten, og ønsket et samarbeid som også skulle ta hensyn til idrettens behov i tillegg til skolens behov ved bygging av fremtidige idrettshaller ved de videregående skolene.

Signalene fra fylkeskommunen går nå på at flere av de fremtidige idrettsbyggene må settes på vent, i verste fall aldri se morgens dagens lys.

Østfold idretten trenger mange idrettsanlegg i til trening og konkurranse. Det er kø av barn og unge for å få delta i enkelte idrettslag. Idrettslagene får ikke treningstid nok til å dekke sine behov. Idrettskretsen har sett at de anleggene som fylkeskommunen skal bygge som en unik mulighet til å få idrettsanlegg der fylkeskommunen dekker mesteparten av utgiftene. Dette gjelder bl.a flerbruksanlegget som planlegges på Greåker som ville fungert som et regionalt anlegg. Det samme gjelder et eventuelt interkommunalt samarbeidet rundt ny idrettshall i Fredrikstad ved bygging av ny videregående skole – Fredrik II. Samtidig blir det usikkerhet i Halden da samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunen om leie av kommunale idrettsanlegg kan bli ødelagt.

Mulighetene for å løfte frem anleggsdekningen for Østfold er der nå, vi håper ikke debatten rundt Østfold energi aksjene vil velte planene om idrettsanlegg som vil komme tusenvis av barn/ungdom til gode.

Idretten setter sin lit til at politikerne finner en løsning som ikke setter de fremtidige idrettsanleggene i fare.