I følge listen over Kanalbru-tiltak presentert i Moss Avis 8. juli var "Sanntidsinformasjon" et av tiltakene som skulle gjennomføres innen rimelig tid i operasjon "Snu alle steiner". Det var vel det eneste av de mange tiltakene som ville kunne redusere køene, for hvem vil sette seg i bilen og kjøre ned Helgerødgata når sanntidsinformasjonen på en dertil egnet app, på en webside eller på veitavler opplyser om at akkurat nå er det 75 minutter kjøretid fra Hopperntoppen til Kanalbrua. Det vil nok virke avskrekkende på de aller fleste. Riktignok skulle sanntidsinformasjonen beregnes ut fra sensorer på kanalbrua, noe som neppe er den beste indikator på kølengden. Men man må vel forvente at Viken og Moss kommune ville innse det og komme opp med en bedre metode for å måle køtid og kølengde. Uansett er det nå blitt helt stille om sanntidsinformasjon, og det virker som om det plutselig har forsvunnet fra tiltakslista. Hva skjer, og er det mulighet for at dette eneste fornuftige tiltaket kan bli realisert?