Gå til sidens hovedinnhold

Hva venter du på, Guri Melby?

DEBATT

Elevene i Moss fortjener forutsigbarhet i en tid som allerede er for uforutsigbart. Derfor er det uforståelig hvorfor utdanningsminister Guri Melby somler med å avlyse eksamen for elever på ungdomsskolen og videregående.

I skrivende stund har over 71 000 signert oppropet til Elevorganisasjonen i Viken om å avlyse eksamen. 9/10 elevrådsledere har besvart en undersøkelse gjennomført av Framtida.no om at de mener det er helt riktig å avlyse eksamen. Lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet som representerer rektorer rundt om i landet og Utdanningsdirektoratet har alle de siste dagene stilt seg sammen med flertallet av elevene om at det er på tide å avlyse eksamen.

Likevel er det èn person og èn regjering som somler. Guri Melby har aldri fått en tydeligere beskjed, men likevel avventer hun med å si at eksamen må avlyses. Og de eneste hun nå representerer gjennom å fremdeles ønske å avholde eksamen er en liten gruppe i Unge Høyre.

Eksamen er èn av to sluttvurderinger i skolen. Standpunktvurdering er den andre. Begge formene for vurderinger har som formål å teste elevenes kunnskap og kompetanse ved enden av et semester, år eller studieløp. Likevel er det stor forskjell på de to. Mens standpunktvurderingen foretas av den enkelte faglærer og tar hensyn til den undervisningen elevene faktisk har fått det året, tar ikke standardiserte eksamen hensyn til hverken den undervisningen elevene har fått eller de forutsetningene elevene har.

I vanlige år gir eksamen en fordel til elever som kommer fra familier med høy sosioøkonomisk bakgrunn. Etter snart ett år med koronapandemi, hjemmeskole, digital undervisning og karantene er det i år flere faktorer som kommer til å forskjellsbehandle elevene. Det betyr at en elev som har vært i rød sone store deler av året vil bli møtt med de samme kravene som en elev som har fått klasseromsundervisning i nærmere 190 dager. Dette gir ingen mening.

Selv om lærerne og skolene har gjort sitt aller beste for at elevene våre skal få en god opplæring, vet vi at kravene til opplæringa ikke har blitt nådd. Elevene henger etter, og oppfølginga av hver enkelt elev har vært mangelfull. Vi vet også at veldig mange elever har slitt enda mer med sin psykiske helse under koronapandemien og alle restriksjonene de har måttet føye seg etter.

Derfor er det desto viktigere at vi har politikere som evner å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar tid. Ungdommene våre er blant de som har blitt hardest ramma av koronapandemiens konsekvenser. Nå er det på tide at vi gir dem og lærerne ro til å gå gjennom den basiskunnskapen elevene trenger for neste års skolegang.

Arbeiderpartiet er klokkeklare, og vi lytter til elevene, lærerne, rektorene og alle foresatte der ute som sier at eksamen må avlyses. Nå må Høyre-regjeringen og Guri Melby også lytte.

Kommentarer til denne saken